Một Số Uy Định Về Việc Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng

Tất cả các đơn vị kế toán thuộc các lĩnh vực cũng như hoạt đọng bên các mang thu, chi ngân sách địa phương do cấp nào bỏ phiếu tán thành phó thủ trưởng đơn vị thì câp đó sẽ nhận trách nhiệm bầu cử kê toán trưởng.

Theo một số phản ánh đặc biệt là phản ánh từ ông Trần xuân nam đại diện của trường đại học bách khoa hà nội cho biết hiện nay, trong các ngôi trường đại học đã thành lập ra những viện những trung tâm những ngân hàng, các giao dịch nhằm mục đích thuận tiện trong công tác thanh toán cũng như chi trả cho sinh viên cũng như công viên chức trong nhà trường . Chính vì vậy cần phải có một kế toán cũng như là một phụ trách kế toán nhằm phục vụ nhiệm vụ đó

Xem thêm:

Tuy nhiên, ý kiến của ông Trần xuân Nam còn đặt ra cho chúng ta nhiều câu hỏi và câu hỏi việc bổ nhiệm hoặc phân côn kế toán trưởng do viện trưởng giám đốc hay hiêu trưởng quyết định. Câu hỏi này gây rất nhiều băn khoăn cho chúng ta và khó có thể trả lời

Theo bộ tài chính đưa ra ý kiến như sau:

Căn cứ vào mục b khoản 2 điều 14 của thông tư liên tịch số 165/2015/TTLT-PTC BNV của bộ tài chính, bộ nội vụ hướng dẫn cho chúng ta biết về những điều kiện và những thủ tục liên quan đến việc bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong lĩnh vự kế toán nhà nước, cụ thể như sau

Các đơn vị kế toán thuộc hoạt động thu chi ngân sách địa phương , chỉ thu hẹp trong phạm vi địa phương, trừ một số đơn vị kế toán và ngân sách xã phường thị trấn. Cấp nào chịu trách nhiệm bầu cử bổ nhiệm phó thủ trưởng đơn vị thì cấp đó chịu trách nhiệm về việc bầu cử, bỏ nhiệm kế toán trưởng.

Như vậy chúng ta có thể thấy rằng việc bổ nhiệm kế toán trưởng đóng một vai trò hết sức quan trọng không chỉ trong trường đại học bách khoa mà ngay cả trong toàn đất nước.đứng trước sự phát triển của xã hội, thì nhu cầu về kinh tế rất lớn đặt ra cho chúng ta nhiệm vụ phải tìm được những con người chuyên nghiệp, giỏi dang đảm nhận nhiệm vụ kế toán trưởng góp phần to lớn vào công cuộc đưa đất nước ta đi lên và sánh vai với các cường quốc trên thế giới.Riêng bản thân trường đại học bách khoa hà nội thì cũng cần phải ó một kê toán trưởng và người phụ trách nhiệm vụ kế toán tưởng, bởi một trường đại hovj rộng lớn với đôg sinh viên nếu không có người nào kiêm phụ trách vấn dề này sẽ rất khó trong việc kiểm soát. tuy vậy việc phân cấp và bổ nhiệm cũng cần phải theo môt quy định nghiêm ngặt chứ không thể tự do bầu cử.Như vậy, bổ nhiệm kế tóa trưởng tại các viện/ trung tâm nghiên cứu trực thuộc trường đại học bách khoa hà nội sẽ do cấp nào bổ nhiệm phó thủ trưởng đơn vị thì cấp đó kiêm luôn việc bầu cử kế toán trưởng.Còn đối với phụ trách kế toán thì nhiệm vụ bổ nhiệm thuộc về thủ trưởng đơn vị đóbổ nhiệm.

No Responses

Write a response